Linnenafhaaldienst

Boso heeft een aparte afdeling voor de sortering van afkeurlinnen. Deze afdeling heeft zich gespecialiseerd in het hergebruik van alle soorten textiel. Het gerecyclede materiaal - uit voornamelijk de gezondheidszorg en horecabranche - is afkomstig van linnenverhuurders en wasserijen. Deze bedrijfsgroepen zijn onze belangrijkste toeleveranciers van gerecyclede materialen. Wij leveren de volgende vormen van service en logistieke dienstverlening:

 

1. Inkoop afkeurlinnen

Boso koopt linnen in bij een netwerk van ongeveer zestig linnenverhuurders en wasserijen in binnen- en buitenland. Per week verwerken wij veertig tot vijftig ton gerecycled materiaal.

 

2. Logistieke service

De afvoer van het gerecyclede materiaal wordt - in overleg met de klant - geheel door Boso verzorgd. Dat neemt aan klantzijde een belangrijke kopzorg weg: hij kan rekenen op regelmatig geplande transporten, die in goed overleg plaatsvinden.

 

3. Interne logistiek / tussentijdse opslag

Boso is ook zeer flexibel in de wijze waarop lege emballage kan worden aangeboden. Geheel naar behoefte van de klant, kan gebruik worden gemaakt van rolcontainers, gaasbakken en afzetbakken. Wanneer de transporteur het materiaal bij de klant ophaalt, worden de volle afzetbakken, gaasbakken of rolcontainers direct vervangen door lege exemplaren. Het productieproces hoeft bij de toeleverancier dus nooit te stagneren.

 

4. Traceerbaarheid ingezamelde producten

Naast deze solide transportservice, is de klant ook verzekerd van een zorgvuldige en verantwoorde wijze van verwerking van het door hen aangeboden materiaal in de bedrijfsruimte van Boso. Zoals gezegd streeft Boso voortdurend naar een goed hergebruik van dat materiaal. Uw restproduct wordt dus geen afvalproduct en komt niet opnieuw in de linnenverhuur markt terecht.

 

5. Zorgvuldige sortering 'second opinion'

Daaraan gaat een zorgvuldig sorteringsproces vooraf. Sortering op basis materiaalsoort, kleur en kwaliteit. Ook in dat proces schuilt een belangrijk servicepunt voor de klant. Per abuis afgevoerd materiaal gaat niet voor de klant verloren. Via Boso kunt u dat eenvoudig teruggeleverd krijgen. Weer een zorg minder.

 

6. Aankoop incourante partijen

Ook is het in de praktijk mogelijk dat door bedrijfsovernames, modewijzigingen, contractbeëindiging of andere redenen er compleet nieuwe tot goed herbruikbare linnenpakketten door Boso worden overgenomen.